PKN
Classis Gorinchem
 
Contact en disclaimer Contact en disclaimer

Vragen

Heeft u inhoudelijke vragen aan of opmerkingen over de classis Gorinchem, dan kunt u zich wenden tot:

PKN Classis Gorinchem
Scriba: H. van 't Pad
Email:

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, dan kunt u zich wenden tot:

Moderator: Wilco van Snippenberg 
Email:

Disclaimer voor www.classisgorinchem.nl

Classis Gorinchem verleent u hierbij toegang tot www.classisgorinchem.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Classis Gorinchem behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de www.classisgorinchem.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduid aanbod van www.classisgorinchem.nl.

Beperkte aansprakelijkheid. Classis Gorinchem spant zich in om de inhoud van de www.classisgorinchem.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.classisgorinchem.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Classis Gorinchem.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.classisgorinchem.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.classisgorinchem.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Classis Gorinchem nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Classis Gorinchem. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Classis Gorinchem, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

terug
 
 
Classis Gorinchem op Twitter

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.