PKN
Classis Gorinchem
 
Inleiding Inleiding

In het werkplan en de huishoudelijke regeling van Classis Gorinchem zijn documenten verzameld die van belang zijn voor het leven en werken in de classis. Wij komen hiermee tegemoet aan de wens vanuit de classis om de diverse regelingen te bundelen in een handzaam overzicht.

Na de fusie in april 2009 van de gereformeerde en de hervormde classes hechtte men hier grote waarde aan. De Protestantse Kerk in Nederland kent drie ‘soorten’ ambtelijke vergaderingen: de kerkenraad, de classicale vergadering en de generale synode.

Zoals de kerkenraad een gemeente bestuurt en de generale synode de kerk in z’n geheel, zo bestuurt de classicale vergadering de classis (gevormd door de gemeenten binnen een bepaald ressort).

De classicale vergadering wordt gevormd door afgevaardigden uit de gemeenten in de classis, de generale synode door afgevaardigden uit de classicale vergaderingen. Zij “geeft leiding aan het leven en werken van de classis en geeft daarin gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar en voor de gehele kerk, alsmede aan de verantwoordelijkheid van de kerk voor de gemeenten”.Het werkplan en de huishoudelijke regeling bestaan uit de volgende onderdelen:
1. Taken classicale vergadering
2. Beleidsplan
3. Huishoudelijke regeling

In het uitklapmenu aan de linkerzijde kunt u doorklikken naar de verschillende onderdelen.

terug
 
 
Classis Gorinchem op Twitter

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.